GKV De Lichtkring
Kerkleden

Samenkomst

ds. H.J. Lopers

zo 19 jan 09:30 uur

Collecte 1: Oasis, dagopvang arme kinderen Zuid-India
Collecte 2: De Lichtkring

Bijbelklas groep 1, 2, 6, 7, 8