GKV De Lichtkring
Kerkleden

Samenkomst

ds. H.J. Lopers

videokerkdienst

zo 19 apr 09:30 uur

Collecte 1: Diaconie: Financiële steun binnen de gemeente
Collecte 2: De Lichtkring