GKV De Lichtkring
Kerkleden

Samenkomst

ds. H.J. Lopers

videokerkdienst

zo 10 mei 09:30 uur

Collecte 1: Zending en Evangelisatie
Collecte 2: De Lichtkring