GKV De Lichtkring
Kerkleden

Samenkomst

ds. H.J. Lopers (livestream)

Openbare geloofsbelijdenis

zo 20 sep 10:00 uur

Collecte 1: Zending en Evangelisatie
Collecte 2: De Lichtkring