GKV De Lichtkring
Kerkleden

Samenkomst

ds. H.J. Lopers

videokerkdienst

zo 24 mei 09:30 uur

Collecte 1: Stichting Het Passion
Collecte 2: De Lichtkring