GKV De Lichtkring
Kerkleden

Samenkomst

ds. H.J. Lopers

zo 15 sep 09:30 uur

'Leven uit de Bron'

Collecte 1: Zending en Evangelisatie
Collecte 2: De Lichtkring