GKV De Lichtkring
Kerkleden

Samenkomst

ds. P.J.C. Colijn

Avondmaal

zo 13 okt 16:30 uur

Collecte 1: Stichting Sarfath
Collecte 2: De Lichtkring

Extra Collecte: Diaconie