GKV De Lichtkring
Kerkleden

Samenkomst

ds. H.J. Lopers

zo 24 nov 09:30 uur

Collecte 1: Zending en Evangelisatie
Collecte 2: De Lichtkring

Bijbelklas groep 3, 4, 5