GKV De Lichtkring
Kerkleden

Samenkomst

ds. H.J. Lopers

zo 24 nov 16:30 uur

Collecte 1: Zending en Evangelisatie
Collecte 2: De Lichtkring