GKV De Lichtkring
Kerkleden

Samenkomst

videokerkdienst

zo 3 mei 09:30 uur

Collecte 1: Gevangenenzorg
Collecte 2: De Lichtkring