NGK De Lichtkring
Kerkleden

Wij zijn De Lichtkring

Welkom bij De Lichtkring Nieuwerkerk aan den IJssel. Onze gemeente telt ruim 500 leden. De meeste van onze leden wonen in Nieuwerkerk aan den IJssel en Rotterdam Nesselande. Sommige in de dorpen er omheen. We hebben veel kinderen, tieners maar ook ouderen.

We willen samen leven met God, gericht op elkaar en de buitenwereld. Letterlijk een kring van licht vormen. Een warme, gastvrije en open christelijke gemeente, waarin de leden oog hebben voor elkaar en voor gasten. We proberen de liefde van Jezus uit te dragen en in ons dagelijks leven zoveel mogelijk op Hem te lijken.

We ontmoeten elkaar minstens elke zondag en op feestdagen om te luisteren, te zingen, te bidden, te delen en elkaar te helpen. Om te leren God en de ander lief te hebben, zoals God dat graag ziet.

Buiten onze samenkomsten kun je elkaar en God op verschillende manieren ontmoeten. Bijvoorbeeld bij de Alpha-cursus. Daarnaast houden verschillende bijbelstudiegroepen en verenigingen zich bezig met het bespreken van de Bijbel en het geloof. We zijn gezegend met een groot aantal leden. Mooi natuurlijk, maar om te zorgen dat je toch in een kleinere groep over je geloof kunt praten, is de gemeente opgedeeld in mini-wijken. Dit zijn kleine groepen kerkleden die bij elkaar in de buurt wonen en geregeld bij elkaar komen voor bijbelstudie, bidden of gewoon gezelligheid.