NGK De Lichtkring
Kerkleden

Jong en oud

Er zijn allerlei activiteiten, cursussen en groepen, voor verschillende doelgroepen. Sommige meer incidenteel van aard, zoals een gemeentedag, Zomerweek of huwelijkscursus, anderen meer structureel. 

Kinderen

Crèche
Iedere zondagmorgen is er voor de allerkleinsten in de gemeente en crèche. Kinderen van 0 tot en met 4 jaar zijn er welkom. Je vindt de crèche in het zalengedeelte van de kerk, bij de achterdeur.

Bijbelklas - groep 1,2
Voor de kinderen van 4 tot en met 6 jaar is er iedere zondagmorgen tijdens de samenkomst in één van de zalen van de kerk. 

Bijbelklas – groep 3, 4 en 5
Eén keer in de twee weken is er in de ochtend tijdens de samenkomst een Bijbelklas voor de basisschoolgroepen 3, 4 en 5. Er wordt iedere keer een Bijbelthema behandeld. Daarna is er ruimte voor verwerking door een knutselwerkje, een spel of lied. 

Bijbelklas – groep 6, 7 en 8
Eén keer in de twee weken is er ook tijdens de samenkomst een Bijbelklas voor de basisschoolgroepen 6, 7 en 8. Deze Bijbelklas is altijd in een andere week, dan de Bijbelklas voor groep 3, 4 en 5. Tijdens de Bijbelklas wordt iedere keer een Bijbelthema behandeld, waarna er vervolgens op een creatieve en eigentijdse manier gewerkt aan de verwerking van dit thema.

Jongeren

Lichtbron
Voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar zijn er Lichtbrongroepen. Het zijn groepen waarin Bijbelonderwijs wordt gegeven, maar waarin ook ruimte is voor gezelligheid en onderlinge verbinding. Er zijn zes Lichtbrongroepen. Voor iedere leeftijdscategorie één. Voor meer informatie kun je contact opnemen via lichtbroncie@de-lichtkring.nl

Janoah
Jongeren in onze gemeente hebben hun eigen ontmoetingsplekken. Vaak bij gemeenteleden thuis. Er zijn drie Janoah groepen die één keer in de maand bij elkaar komen bij een gastgezin thuis. Ben je geïnteresseerd om deel te nemen of heb je vragen? Neem contact op via janoah@de-lichtkring.nl.

Zoeken en Verdiepen   
De zoektocht naar een leven met God is soms best ingewikkeld. Dan kun je behoefte hebben aan iets meer begeleiding en verdieping. De zoek en verdiepingsgroep is een plek waar je je vragen kunt stellen en met anderen het leven als christen kunt verkennen. Ieder jaar start er in september een nieuwe groep, die gemiddeld één keer in de twee weken bij elkaar komt. Je kunt je aanmelden via dominee@de-lichtkring.nl

Belijdeniscatechisatie
Wanneer je stappen wilt zetten in je leven met God en je leven wilt toewijden aan Hem, is het mooi om de belijdeniscatechisatie te volgen. Het bereidt je voor op in het Openbaar je geloof te belijden en in verantwoordelijkheid je plek in de gemeente in te nemen. De belijdeniscatechisatie start in september en wordt eens in de twee weken gehouden. Je kunt je aanmelden via dominee@de-lichtkring.nl

Zoekers

Alpha
Jaarlijks wordt een Alpha-cursus georganiseerd. Alpha is een gratis introductiecursus in het christelijk geloof. Tijdens tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijke geloof inhoudt en ga je met elkaar in gesprek over levensvragen. De cursus start om 19.00 met een gratis maaltijd en van 20:00 tot 21:30 is het cursusgedeelte. Als je vragen hebt of als je geïnteresseerd bent om deel te nemen, bel of mail Henco van Puffelen, coördinator van Alpha-cursus op 06-30065779 of via AlphaNesselande@gmail.com. Of kijk voor meer informatie op de landelijke website.

Cursus
Wij geloven dat God zichzelf aan ons laat kennen door de Bijbel heen. De Bijbel is geen makkelijk boek. Je moet hem leren lezen. Daarom organiseren we een cursus Bijbellezen met zoekers. Wil je meer van de Bijbel weten en op weg geholpen worden in het lezen ervan? Houd dan de website in de gaten voor de start van een nieuwe cursus.

Bijbelgroepen en kringen

In onze gemeente zijn er verschillende Bijbelstudiegroepen en kringen. Ze komen op verschillende dagen en in verschillende frequentie bij elkaar. Ze delen het geloof en het leven, om elkaar op te bouwen en te bemoedigen.

De groep 55+ organiseert activiteiten van ontspanning en gezelligheid.

Diaconie

De verantwoordelijkheid voor de diaconie ligt bij de diakenen. De diakenen kunnen met het geld dat zij ontvangen mensen helpen die dit nodig hebben. Binnen de gemeente, maar ook daarbuiten. Wil je een bijdrage overmaken voor dit belangrijke werk? Dan kan je dit doen door geld over te maken op bankrekening NL61 INGB 0005 5939 79 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Vrijgemaakt, Nieuwerkerk. Als je meer informatie wilt over het werk van de diaconie of als je op een andere manier een bijdrage wilt leveren, neem dan contact op met de diakenen via diaconie@de-lichtkring.nl.