NGK De Lichtkring
Kerkleden

Samenkomst

ds. E.d. Buitendijk

H.A.

zo 1 sep 10:00 uur

Collecte 1: Zending en Evangelisatie

Collecte 2: De Lichtkring

Avondmaalscollecte: De voedselbank Zuidplas

Deurcollecte: Kerstboekjes