NGK De Lichtkring
Kerkleden

Samenkomst

zr. Melissa van der Kamp

zo 17 mrt 10:00 uur

Collecte 1: Dorcas

Collecte 2: Zending en Evangelisatie