NGK De Lichtkring
Kerkleden

Samenkomst

ds. R. IJbema

zo 12 mei 11:30 uur

Collecte 1: Zending en Evangelisatie

Collecte 2: De Lichtkring