NGK De Lichtkring
Kerkleden

Samenkomst

preeklezen

Avondmaal

zo 5 mei 10:00 uur

Collecte 1: Leger des Heils

Collecte 2: De Lichtkring

Avondmaalscollecte: Financiële steun binnen de gemeente