NGK De Lichtkring
Kerkleden

Samenkomst

preeklezen

Goede vrijdag

vr 29 mrt 19:30 uur

Collecte 1: ZOA - Noodhulp fonds Midden Oosten

Collecte 2: De Lichtkring

Avondmaalscollecte: Financiële steun binnen de gemeente