GKV De Lichtkring
Kerkleden

Samenkomst

ds. H.J. Lopers

eredienst/gem.project

zo 3 nov 16:30 uur

Collecte 1: Diaconie: financiele steun in de gemeente
Collecte 2: De Lichtkring