GKV De Lichtkring
Kerkleden

Gemeenteproject: ‘Oefenen in Discipelschap’

Na de zomervakantie willen we het kerkelijk seizoen starten met een gemeenteproject.

  1. Om met elkaar een nieuwe impuls te geven aan het gemeenteleven.
  2. Om elkaar te ontmoeten rondom het thema: Oefenen in Discipelschap.

Het thema is ontleend aan het boekje Oefenen in Discipelschap van James Kennedy. Ieder thema van het project zal in de zondagse kerkdienst ingeleid worden. De kinderen gaan er mee aan de slag in de Bijbelklas, voor jongeren zoeken we concrete werkvormen en voor de volwassenen zullen bij iedere dienst verwerkingsbladen beschikbaar zijn. Deze verwerkingsbladen kunnen gebruikt worden op groepsbijeenkomsten die de hele week door gehouden worden. Zo willen we op een inhoudelijk en creatieve manier een tijd lang als gemeente bezig zijn rondom het thema: leerling zijn van Jezus.

Op de startzondag van 8 september zal het gemeenteproject geïntroduceerd worden. Daarna is er een aantal weken gelegenheid om jezelf in te schrijven voor deelname aan één van de groepen. Omdat de intensiteit van het gemeenteproject waarschijnlijk botst met de programma’s van Bijbelstudiegroepen en Verenigingen, willen we de roosteraars van die groepen vragen in hun roosters ruimte te maken voor het gemeenteproject. We zoeken met elkaar het verdiepende gesprek, maar ook de gezellige ontmoeting. Daarom kent het programma ook creatieve werkvormen en een Slotfestijn. We geven wat data:

DatumOnderwerp
8 september Startzondag -  de geur van Christus
29 september  Start  project - Waaraan herken je een christen?
6 oktober Lijken op Jezus
13 oktober Groeien in het goede leven
20 oktober  Herfstvakantie - vrij
27 oktober Eensgezind
3 november Dubbel Paspoort
10 november Stad op een berg
22 november Slotfestijn


Mocht je vragen hebben? Als werkgroep lichten we het programma graag toe.

Greetje Jansen
Erik van Loon
Henco Lopers
Jackelien Lopers
Lisa Roozendaal
Jenine van Stenis